Dlaczego OC jest obowiązkowe?

Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe w przypadku osób, które posiadają pojazd mechaniczny. Zanim zostanie on wprowadzony do ruchu, musi zostać objęty ubezpieczeniem OC i ewentualnie dodatkowym AC czy Assistance. Jednak w przeciwieństwie do dwóch ostatnich OC jest obowiązkowe, a za nieposiadanie go grożą konsekwencje. Skąd taki przepis? Dlaczego OC jest tak ważne? Wreszcie, jakie korzyści płyną z posiadania go? Wyjaśniamy!

Ochrona ofiar wypadków

Głównym celem obowiązkowego OC jest zapewnienie ochrony finansowej poszkodowanym w wypadkach samochodowych spowodowanych przez posiadacza ubezpieczonego pojazdu. W sytuacji, gdyby ubezpieczenie OC nie było obowiązkowe, wiele ofiar wypadków stanęłoby przed trudnością dochodzenia odszkodowania od sprawcy, co byłoby trudne zwłaszcza jeśli ten, nie posiadałby wystarczających środków finansowych lub nie poczuwał się do odpowiedzialności za wyrządzone szkody.

Ochrona kierowców

Obowiązkowe OC chroni także samego kierowcę i właściciela pojazdu przed potencjalnie ogromnymi kosztami, na jakie ten naraża się, powodując wypadek ze swojej winy. Wypadki drogowe mogą prowadzić do poważnych szkód materialnych i osobowych, a koszty leczenia, rehabilitacji, świadczeń zdrowotnych, ale też naprawy pojazdu mogą być astronomiczne. OC gwarantuje, że ubezpieczyciel pokryje większość tych kosztów (a nawet całość, jeśli masz dodatkowe AC).

Wzmocnienie odpowiedzialności kierowców

Obowiązek posiadania OC może też wpływać na wzrost odpowiedzialności kierowców. Wiedza, że w razie wypadku to ubezpieczyciel pokryje koszty, ale może też podnieść składkę lub odmówić przedłużenia polisy w przypadku wielokrotnego naruszenia przepisów, motywuje do bardziej ostrożnej jazdy.

Wsparcie systemu prawno-finansowego

Obowiązkowe OC odciąża system sądownictwa i organy ścigania. Dzięki niemu wiele spraw odszkodowawczych jest rozstrzyganych poza sądem, co przyspiesza proces dochodzenia roszczeń i zmniejsza koszty związane z długotrwałymi procesami sądowymi. Zazwyczaj nie ma nawet potrzeby wzywania policji do kolizji, a wystarczy, że kierowcy między sobą ustalą sprawcę i podpiszą stosowne oświadczenie dla ubezpieczyciela.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest kluczem do ochrony zarówno ofiar wypadków, jak i kierowców. Choć nie pokrywa strat w przypadku, gdy jesteś sprawcą i w wyniku zdarzenia też ucierpiałeś, to jednak zwalnia Cię z konieczności samodzielnego zaspokajania roszczeń poszkodowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 × dwa =